OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Ubezpieczenie NNW

NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych  

Podstawowe informacje
 
Ubezpieczenie dobrowolne, przeznaczone dla użytkowników pojazdów mechanicznych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych we własnym zakresie przez poszczególnych ubezpieczycieli. Okres trwania ubezpieczenia to 12 miesięcy.  

Zakres ochrony  
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy/pasażerów pojazdu, zaistniałe w związku z ruchem pojazdu oraz podczas:
wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
 
postoju lub parkowania pojazdu na trasie podróży
 
naprawy pojazdu na trasie podróży,
 
garażowania pojazdu. 

Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW może być ograniczony do obszaru Polski lub obejmować również inne państwa. Najczęściej są to państwa należące do systemu Zielonej Karty, ewentualnie państwa powstałe na terytorium byłego Związku Radzieckiego (jeżeli nie należą do systemu Zielonej Karty). Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z pojazdem wymienionym w dokumencie ubezpieczenia. Liczba osób objętych ubezpieczeniem jest na ogół zgodna z odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Suma ubezpieczenia ustalana jest na jedną ubezpieczoną osobę. Ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie, jako jednorazowe świadczenie pieniężne uzależnione od sumy ubezpieczenia i wielkości trwałego uszczerbku na zdrowiu określonego w procentach. Odszkodowanie ustalane jest w granicach sumy ubezpieczenia.  

Odszkodowanie

W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie stanowi zwykle określoną część sumy ubezpieczenia. W zależności od umowy ubezpieczeniem mogą być także objęte np. koszty:
nabycia protez lub wózka inwalidzkiego,
przeszkolenia zawodowego inwalidów,
operacji plastycznej,
w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
transportu zwłok, pogrzebu.

Wysokość świadczeń przewidzianych na pokrycie takich kosztów jest z góry ustalona jako procent sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie NNW jest najczęściej proponowane przy okazji zawierania ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC. Regułą jest wtedy, że okres ubezpieczenia NNW pokrywa się z okresem ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC.

 Kryteria wyboru ubezpieczenia  NNW, jakie warto wziąć pod uwagę, mogą być następujące:

zakres ubezpieczenia
– w jakich przypadkach umowa przewiduje wypłatę odszkodowania i w jakiej wysokości, szczególnie warto zwrócić uwagę na świadczenia dodatkowe oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Warto poszukać oferty, gdzie do zakresu ubezpieczenia włączone są konsekwencje udaru serca lub wylewu (standardowo zwykle wyłączone) zaistniałych podczas kierowania pojazdem.

ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
– każde ogólne warunki przewidują sytuacje lub okoliczności zdarzenia, kiedy musimy się liczyć z odmową odszkodowania lub ograniczeniem jego wysokości,

dostępna wysokość sumy ubezpieczenia
– standardowo oferowane sumy ubezpieczenia nie przekraczają kwoty 20 – 40 tys. zł. Jeżeli spędzamy dużo czasu prowadząc pojazd, a nie posiadamy polisy ubezpieczenia na życie, warto poszukać oferty proponującej wyższą sumę ubezpieczenia, ü 

wygoda zawarcia umowy
– jest to kwestia subiektywna, jedni preferują osobisty kontakt z agentem lub placówką ubezpieczyciela, inni wybierają metodę direct, czyli nabycie ubezpieczenia przez telefon lub Internet.

Cena polisy Składki opłaca się jednorazowo po podpisaniu umowy. Zależą one przede wszystkim od:
sumy na jaką się ubezpieczamy, 
rodzaju pojazdu,
przeznaczenie pojazdu,
okresu na jaki wykupujemy ubezpieczenie,
 
schematu płatności składki.