OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Oferta

Standardowa ochrona ubezpieczenia OC trwa cały rok. Krótkoterminowe ubezpieczenie OC na 30dni mogą natomiast nabyć:
- komisy salony samochodowe, czyli firmy prowadzące działalność gospodarczą polegającą na handlu pojazdami lub podmioty pośredniczące w takich transakcjach,
- osoby posiadające pojazd zarejestrowany na okres czasowy (pozwolenie czasowe),
-
właściciele posiadający pojazd zarejestrowany za granicą a nie posiadający umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty będąc na terytorium RP; lub jeśli w czasie przebywania w Polsce samochodu zarejestrowanego za granicą straci na ważności umowa ubezpieczenia granicznego lub Zielona Karta,
-
właściciele pojazdów zabytkowych i historycznych zgodnie z określeniem pojazdu wg prawa,
- posiadacze pojazdów wolnobieżnych, z wykluczeniem pojazdów tego typu będących własnością rolników i użytkowanych w związku z pracą na gospodarstwie. Rolnicy posiadający pojazdy wolnobieżne nieużytkowane w gospodarstwie mogą zawrzeć krótkoterminową umowę OC, ale na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
W naszej ofercie mamy ubezpieczenia krótkoterminowe dla samochodów osobowych o masie do2,5 tony oraz dla samochodów o masie od 2,5 do 3,5 tony.


Oferujemy:

- korzystne ceny
- elektroniczny sposób składania wniosków i  odbierania polis
- telefoniczną obsługę wniosków

Aby skorzystać z  oferty polis krótkoterminowych skontaktuj się z naszym biurem.