OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Ubezpieczenie OC

OC - Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Podstawowe informacje

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi zawarcia umowy tego ubezpieczenia podlegają wszyscy właściciele (posiadacze) pojazdów mechanicznych. Warunki ogólne ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 2003.r. ( Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy za wyjątkiem przewidzianych w ustawie przypadków, kiedy umowa może zostać zawarta na czas krótszy, nie mniej jednak niż 30 dni (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Zakres ochrony OC jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które chroni tego, kto płaci składkę oraz tego, kto jest poszkodowany w wypadku. Jeżeli zdarzy nam się spowodować wypadek, to jego ofiara dostanie odszkodowanie z naszej polisy OC. Dotyczy to zarówno zniszczonego samochodu, jak i uszczerbku na zdrowiu (leczenie, rehabilitacja czy renta). Podobnie wygląda sytuacja, gdy to my jesteśmy ofiarą wypadku – odszkodowanie dostaniemy z polisy OC sprawcy. Uwaga! Szkodę zgłaszamy w firmie, w którym polisę OC posiada sprawca wypadku. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw należących do Unii Europejskiej oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Zatem poruszanie się pojazdem zarejestrowanym w Polsce po terytorium wymienionych państw nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia posiadacza pojazdu.

Wpływ na cenę składki OC mają:
pojemność silnika – istnieje wiele przedziałów (poniżej1049, 1049 – 1249, 1249 – 1449, 1450 – 1649, 1650 – 1849, 1850 – 2049, 2050 – 2549, więcej niż 2549 [cm3]), przy czym wg nieoficjalnych danych tanie OC dostanie grupa osób posiadająca samochód z silnikiem o pojemności do 1049 – około 400 zł. W przypadku ubezpieczenia OC i AC – grupa osób z samochodami z silnikiem 1850 – 2049 – około 1350 zł,
model, marka, rok produkcji – im samochód starszy tym droższe jest ubezpieczenie auta. W przypadku ubezpieczenia Autocasco sytuacja jest odwrotna – nowe auto to droga polisa,
miejsce zarejestrowania samochodu – z uwagi na region lub miasto. Duża liczba samochodów to większą liczba wypadków i tym samym wyższa składka na ubezpieczenie,

Zniżki i zwyżki

Zniżki można dostać za:
- z każdym rokiem bezwypadkowej jazdy można uzyskać 10% zniżki, lecz ich wysokość nie może przekroczyć 60 %,
- za ubezpieczenie kilku pojazdów w jednej firmie,
- wiek ubezpieczającego,
- zakup OC i AC w pakiecie
- uregulowanie składki OC jednorazowo.
Zwyżki przyznawane są osobom, które:
- w przeszłości spowodowały wypadek
- nie ukończyły 25 roku życia
- posiadają prawo jazdy od niedawna
- pojazd posiada kilku właścicieli