OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Nieznany sprawca wypadku. Co z odszkodowaniem?

W przypadku kolizji z innym samochodem na ogół wiemy, co robić – wzywamy policję lub w porozumieniu z winowajcą sporządzamy odpowiednie oświadczenie. Zdarzają się przypadki, że sprawca zbiegnie z miejsca wypadku, a my nie zdążymy spisać numerów rejestracyjnych. To, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów tego zdarzenia, nie jest takie jasne. Szkoda może zostać opłacona z Twojego AC, jeśli je posiadasz, przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub też niestety auto naprawisz sobie sam…
Jeżeli znajdziemy się w sytuacji kolizji, musimy opanować stres i pamiętać o trzech podstawowych czynnościach, które należy wykonać. Na samym początku musimy zgłosić kolizję na policji. Bez tego nie możemy liczyć na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. Następnie postarajmy się pozyskać ewentualnych świadków do złożenia zeznań, które potwierdzą, że sprawca kolizji rzeczywiście zbiegł z miejsca wypadku. Kolejną czynnością jest zgłoszenie szkody naszemu ubezpieczycielowi w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. O tym czy dostaniemy odszkodowanie i przez kogo zostanie ono wypłacone decyduje rodzaj posiadanej przez nas polisy, a także to, czy policji uda się ustalić, kto był sprawcą zdarzenia.

Policja ustala sprawcę – jeżeli posiadacz pojazdu, który uczynił szkodę posiada polisę OC, za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest ubezpieczyciel, który je wydał. Jeżeli sprawca nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, wówczas za wypłatę odszkodowania odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ta instytucja rozpatrzy naszą szkodę także wówczas, gdy policji nie uda się znaleźć sprawcy kolizji.
Posiadamy ubezpieczenie AC Nieco spokojniejszy może być kierowca, który w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku, ma wykupione ubezpieczenie Autocasco. Nie musi się zastanawiać, czy UFG wypłaci należne mu odszkodowanie czy też pieniądze na naprawę auta będzie zmuszony wyłożyć z własnej kieszeni. Koszty naprawy samochodu pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polisy AC, która gwarantuje wypłatę odszkodowania oczywiście wtedy, gdy nasza ochrona obejmuje zakresem szkody wyrządzone przez nieznanych kierowców.

Sprawca zniszczeń pojazdów jest nieznany, a my posiadamy tylko składkę OC. W tych okolicznościach przysługuje nam rekompensata za szkody z UFG – na przykład zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz materialne – uszkodzenie pojazdu lub innego mienia. Tu odszkodowanie przysługuje jedynie pod warunkiem, że doszło do uszkodzeń ciała u uczestników, a ten uszczerbek (rehabilitacja/schorzenie) trwał dłużej niż 14 dni. Należy pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaca odszkodowania za kolizje spowodowane przez nieznanych kierowców, w których nikt nie odniósł obrażeń. Najgorszy przypadek to moment, gdy winowajca jest nieznany, a my mamy tylko OC, dodatkowo w kolizji nikt nie ucierpiał. W takim przypadku za mechanikę pojazdu będziemy musieli wyłożyć z własnej kieszeni. A więc warto przed wyjazdem na wakacje zabezpieczyć się poprzez wykupienie ubezpieczenia Autocasco. Unikniemy wówczas stresu i kłopotliwych sytuacji.
Dodano: 2011.12.20