OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Polityka prywatności

Właścicielem i operatorem niniejszego serwisu jest Centrum Tłumaczeń Samochodowych zwany dalej CTS.
Pragniemy, aby Twój pobyt na naszych stronach był bezpieczny. W tym celu dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Tobie prywatność w Internecie.

CTS gromadzi dwa rodzaje informacji o użytkownikach:
 
-  Opcjonalne informacje dostarczane z własnej woli przez użytkowników. Są to dobrowolne wnioski o otrzymywanie naszego elektronicznego biuletynu, o uczestnictwo w naszych tablicach ogłoszeń i forach, o wysłanie e-maila do przyjaciela, o wpisanie do rejestru współpracowników oraz wnioski wynikłe z uczestnictwa w badaniach kwestionariuszowych i ankietach.
-  Informacje gromadzone przez firmę CTS poprzez całościowe śledzenie odwiedzin na naszych stronach. Informacje te pozwalają nam w lepszy sposób dostosować nasze treści do potrzeb czytelników, a także pomagają naszym reklamodawcom i sponsorom lepiej zrozumieć dane demograficzne naszych odbiorców. W żadnym wypadku firma CTS nie udostępnia prywatnych informacji o użytkowniku stronom trzecim.

OPCJONALNE, DOBROWOLNIE UDOSTĘPNIANE INFORMACJE

Firma może zaoferować następujące darmowe usługi, wymagające dobrowolnego wprowadzenia danych osobowych:

1. Elektroniczne biuletyny (listy wysyłkowe)

Okazjonalnie oferujemy użytkownikom darmowy biuletyn elektroniczny. CTS gromadzi adresy e-mailowe użytkowników, którzy zapisali się dobrowolnie. Użytkownicy mogą usunąć swoje dane z listy wysyłkowej poprzez wejście pod adres podany w każdym biuletynie, wskazujący na stronę zarządzania elektronicznymi prenumeratami. Użytkownicy mogą także zaprenumerować biuletyn w momencie rejestracji.

2. Tablice ogłoszeń / fora

Użytkownicy tablic ogłoszeń i forów w niniejszym serwisie muszą zarejestrować się osobno (usługi te udostępniane są nieodpłatnie)  by umieszczać nowe wiadomości. Rejestracja nie jest konieczna w celu odwiedzenia i przeglądania tych serwisów. W czasie procesu rejestracji użytkownik winien podać dane takie jak: nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mailowy.

3. Usługa "wyślij to e-mailem do przyjaciela"

Użytkownicy naszego serwisu mają możliwość przesłania odnośnika, strony i dokumentów do innej osoby poprzez naciśnięcie przycisku "wyślij to e-mailem do przyjaciela". Poza adresem odbiorcy, użytkownik musi podać także swój adres e-mail. Informacja ta używana jest wyłącznie w przypadku błędów transmisji danych oraz, oczywiście, w celu pokazania adresatowi e-maila, kto jest jego nadawcą. Informacja ta nie jest wykorzystywana w żadnym innym celu. Firma CTS nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie tej opcji.

4. Ankiety

Możemy zaoferować użytkownikom interaktywne ankiety, umożliwiające im łatwe dzielenie się swoją opinią z innymi użytkownikami, a także poznawanie zdania naszych odbiorców na istotne tematy. Opinie oraz inne odpowiedzi udzielane w związku z ankietami są sumowane tak, że nie jest możliwe ich przypisanie żadnemu konkretnemu użytkownikowi. Centrum Tłumaczeń Samochodowych może wykorzystać system w celu "zaznaczenia" użytkowników, którzy oddali głos, aby uniemożliwić im wielokrotną odpowiedź na to samo pytanie. Zaznaczenie to nie jest powiązane z informacją o poszczególnych użytkownikach.

5. Kwestionariusze

Centrum Tłumaczeń Samochodowych może czasami przeprowadzać badania kwestionariuszowe, celem lepszego ukierunkowania treści do naszych odbiorców. Informacje te mogą zostać udostępnione naszym sponsorom, reklamodawcom i partnerom. Informacje o poszczególnych osobach nigdy nie są udostępniane stronom trzecim.

6. Wpisy do rejestru współpracowników

Firma CTS gromadzi informacje o współpracujących z nią osobach i firmach na ich wyraźne życzenie wyrażone poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Następnie dane te wykorzystane będą w celach selekcji i doboru współpracowników. Firma CTS zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania danych otrzymanych poprzez formularz zgłoszeniowy o ile osoba/ firma zainteresowana nie wyrazi w formie pisemnej woli ich usunięcie z naszej bazy danych.

KONTROLA ODWIEDZIN

CTS kontroluje odwiedziny na wszystkich stronach naszych serwisów. Informacje te jednakże, nie są wiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi. CTS dzieli zebrane statystyki odwiedzin na kategorie takie jak: domena internetowa użytkownika, typ przeglądarki WWW, oraz typ MIME, zbierając te informacje z nagłówków wysyłanych przez każdą przeglądarkę.

Firma CTS może monitorować i katalogować zapytania wprowadzane w polu funkcji "Wyszukaj", lecz dane te nie są nigdy wiązane z jakimkolwiek poszczególnym użytkownikiem. Używane są one do określenia popularności różnych elementów naszego serwisu na podstawie liczby ich odwiedzin. Nie monitorujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis.

CIASTECZKA INTERNETOWE (COOKIES)

Możliwe jest umieszczenie pliku tekstowego ("ciasteczka") wśród plików Twojej przeglądarki WWW. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych, pozwalają jednak nam odnieść Twój sposób wykorzystania naszego serwisu do informacji, które świadomie zostały nam przez Ciebie udostępnione. Jedynymi prywatnymi informacjami, jakie mogą być zawarte w "ciasteczku" są te, które sam nam podałeś. "Ciasteczko" nie jest w stanie odczytywać danych z Twojego komputera albo czytać "ciasteczka" utworzone przez inne strony WWW. CTS wykorzystuje "ciasteczka" do monitorowania wykorzystania naszych stron WWW (jak opisano to powyżej). Nasz system reklamowy dostarcza jednorazowe "ciasteczka", by sprawniej monitorować wyświetlanie reklam oraz kliknięcia na nie.

Możliwe jest odrzucenie "ciasteczek" przez wyłączenie ich obsługi w przeglądarce WWW. W przypadku ustawienia w przeglądarce ostrzegania o "ciasteczkach", będziesz otrzymywać ostrzeżenia wraz z wysłaniem każdego "ciasteczka". Ich odrzucenie nie uniemożliwia korzystania z niniejszego serwisu, jednakże "ciasteczka" konieczne są do aktywnego uczestnictwa w elektronicznych tablicach ogłoszeniowych, forach, ankietach i badaniach kwestionariuszowych.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

CTS wykorzystuje wszelkie informacje dobrowolnie udzielone przez naszych użytkowników w celu zwiększenia atrakcyjności naszego serwisu poprzez lepsze dostosowanie przyszłych treści do ich potrzeb lub przez dostarczanie interaktywnych lub spersonalizowanych elementów.

Zgodnie z powyższym, wykorzystujemy informacje dobrowolnie pozostawione przez użytkowników w celu wysyłania internetowych biuletynów i umożliwiając użytkownikom dostęp do ankiet, kwestionariuszy, elektronicznych tablic ogłoszeniowych oraz forów. Nasze biuletyny wysyłamy prenumeratorom w regularnych odstępach czasu (w zależności od biuletynu) a także, od czasu do czasu, wysyłamy ich wydania specjalne, decydując, że prenumeratorzy mogą być szczególnie zainteresowani naszą działalnością. CTS nie udostępnia list prenumeratorów biuletynów żadnym stronom trzecim, włącznie z reklamodawcami, sponsorami i partnerami.

Wykorzystując monitorowanie odwiedzin serwisu w celu określenia popularności elementów naszego serwisu, nie kontrolujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, lecz badamy ogólną popularność każdej ze stron. Pozwala nam to stale ulepszać nasz serwis. Dane wprowadzone w polu wyszukiwania, stanowią jeden z wielu wskaźników preferencji naszych użytkowników. Nie oznacza to jednak, że śledzimy dane wprowadzane przez konkretnych użytkowników.

CTS tworzy sumaryczne raporty demograficzne oraz zestawienia popularności dla reklamodawców, sponsorów i partnerów. Pozwala to naszym reklamodawcom na bardziej efektywną działalność, a użytkownicy otrzymują przez to reklamy odpowiadające ich potrzebom. Ponieważ nie śledzimy działań indywidualnych użytkowników, reklamodawca lub sponsor nie jest w stanie sprawdzić, który konkretnie użytkownik kliknął na ich reklamę. Nie ujawniamy żadnych informacji o indywidualnych użytkownikach z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez stosowne prawa, procesy prawne lub w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

CTS wykorzystuje opisane powyżej informacje, aby dopasować treści do Twoich wymagań oraz w celu pomocy naszym reklamodawcom w poznaniu charakterystyki naszych użytkowników. Jest to kluczowym czynnikiem pozwalającym utrzymać nieodpłatność naszego serwisu. Nie udostępniamy żadnych informacji o indywidualnych użytkownikach z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez stosowne prawa, procesy prawne lub w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

CTS wykorzystuje bezpieczne sieci informatyczne chronione firewallami zgodnymi ze standardami przemysłowymi oraz systemami zabezpieczeń hasłami. Nasza polityka odnośnie prywatności i bezpieczeństw, podlega niezbędnym okresowym aktualizacjom i rozszerzeniom. Wyłącznie autoryzowane osoby posiadają dostęp do informacji dostarczanych przez naszych klientów.

WYPISYWANIE SIĘ

Naszym użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo wypisania się z serwisu oraz usunięcia swoich danych osobowych wraz z adresem e-mail.

PAŃSTWA ZGODA

Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez Centrum Tłumaczeń Samochodowych. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane.