OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Konsekwencje braku ubezpieczenia

Skutki braku ubezpieczenia OC mogą być poważne, przyjrzyjmy się jednak, jakie konkretnie sankcje karne przewiduje art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia podlega kontroli ze strony upoważnionych organów, np. Policji, Straży Granicznej, Organów celnych, Inspekcji Transportu Drogowego. Dlatego od kierującego pojazdem wymaga się by polisę lub potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia posiadał zawsze przy sobie w celu okazania upoważnionym organom w razie kontroli. Brak ubezpieczenia OC ważnego w dniu kontroli niesie ze sobą poważne konsekwencje: podróż zostanie przerwana, pojazd zostanie odholowany na parking na koszt kierującego, dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany. Powiadomienie otrzymuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który na posiadacza pojazdu nakłada opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC. Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu nie posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Większe konsekwencje finansowe byłyby gdyby kierowca spowodował wypadek. Z własnego portfela musiałby pokryć koszty naprawy samochodu czy leczenia w szpitalu poszkodowanych osób. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji nie posiadania ubezpieczenia OC warto pamiętać, że rejestrując pojazd po raz pierwszy jego posiadacz powinien zawrzeć ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Kupując pojazd już zarejestrowany, jeżeli zbywca pojazdu nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nabywca zobowiązany jest do jego zawarcia w dniu nabycia pojazdu. Jeżeli dotychczasowa umowa ubezpieczenia wygasa i nie zostanie przedłużona automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy, posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy najpóźniej w ostatnim dniu kończącego się okresu ubezpieczenia.
Dodano: 2012.01.05